Disclaimer

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Marts Schoenen is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Marts Schoenen, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Marts Schoenen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.